Tallheds plantskola

Om Tallheds plantskola

Tallheds Plantskola är en skogsplantskola som odlar plantor för skogsplantering. Idag odlar vi upp till 10 miljoner plantor per år – plantor som skall växa till våra framtida skogar. Vi odlar huvudsakligen tall och gran, men vi har även mindre mängder av andra trädslag. Plantorna säljs förutom till våra egna skogar, till delägare i Dalarnas Besparingsskogar samt till skogsbolag och privata skogsägare främst i mellersta Sverige.

Fördelningen av trädslag är ca 84 % tall, 15 % gran och 1 % contorta. Vid större partier ska beställningen ske minst ett år i förväg. Önskas övriga trädslag, välkommen att kontakta oss för en dialog. 

Beställ plantor

För att garantera att du får de plantor du önskar, är det viktigt att du lägger din beställning i god tid. Plantorna ska beställas ett år i förväg. Detta gör att vi kan planera våra odlingar mer effektivt eftersom vi sår plantorna ett år innan de levereras till kunden.

Anläggningen

Idag finns på anläggningen:

  • 5 varmväxthus 16 x 100 m (8000 m2)
  • 2 säsongsväxthus 10 x 100 m
  • 14 friland 20 x 100 m (2,8 ha)
  • Såddhall/packhall
  • Frys med kapacitet att lagra 12 miljoner plantor
  • Vi har även en så kallad långnattsanläggning som vi använder för att få stopp på tillväxten så att plantorna inte ska bli för långa.

Fröförsörjning

Orsa Besparingsskog är delägare i sju fröplantager. Bakgrunden är att vi vill ha bra frön från gran och tall. Fröplantagerna har byggts i omgångar sedan 1940-talet i Sverige. Det tar 15 – 20 år innan en plantage når tillräcklig storlek för att vara värd att skörda.

För tallfrö är vi självförsörjande, förutom för det allra härdigaste fröet som vi köper. Beträffande granfrö är vi delägare i fröplantager som ännu ej börjat producera. För närvarande köper vi vårt behov av granfrö. Sedan några år tillbaka köps enbart plantagefrö för plantskolans behov.

Vill du besöka ett fröplantage är Sollerön det som ligger närmast. Den bästa tiden att åka dit är på våren.

Gasolpåfyllning

Vi fyller på Gasol i godkända flaskor och tuber.

Alla P tuber:
P6, PA6, P11, PA11, P19, P45, PC5, PC10.

Små blå flaskor:
B 907, B 2000, B 2006, B 2012.

Och även H11 och M16 tuber

Alla priser gäller endast för Gasol inkl moms. SEK.

H11 = 470:- (11 kg)

P11 = 470:-

P19 = 780:-

P45 = 1 800:-

P6 = 310:-

P5 = 215:-

P10 = 420:-

B 2006 = 205:-

B 2000 = 125:-

B 2012 = 235:-

B 907 = 320:- (2,75 kg)

Succéplantan Starpot

På Tallheds Plantskola odlar vi plantor lämpliga för plantering i Dalarna, södra Hälsingland och södra Jämtland. Vi kan även odla plantor för övriga delar av landet, men behöver i så fall för 1-åriga plantor beställning året innan plantorna önskas levererade så att vi kan så in önskade provenienser.

Våra Starpotplantor har ett väl utvecklat rotsystem som ger en snabb plantetablering och stabila föryngringar. Att välja oss som plantleverantör innebär att du får plantor av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Vår produkt – succéplantan Starpot

Bra och växtkraftiga plantor är grunden för ett lyckat odlingsresultat. Vi använder oss av Starpot, ett odlingssystem som har väckt stor internationell uppmärksamhet och idag är det ledande odlingssystemet i Sverige. Plantorna odlas i stjärnformade krukor med vertikala luftspalter. Krukorna är koniska och sitter isär så att man får en luftcirkulation runt dem.  Idén med konstruktionen av odlingsbehållaren är att då en rotspets träffar luft slutar den växa och bildar en tillväxtpunkt. Nästa rotspets börjar växa och så småningom får man en torvklump genomvävd av rottrådar med aktiva spetsar och utan rotdeformationer.

Starpot ger en snabb tillväxtstart och stabila plantor som i framtiden bättre klarar snö och vind. Genom att odlingssystemet är relativt glest får man även robusta skott, friska barr och allmänt vitala plantor. Starpotsystemet tilldelades 1997 års Guldyxa för bästa skogsuppfinning.

Vårt sortiment

Tall
1-åriga plantor, både dubbel- och enkelbarr.

Gran
1-åriga plantor.


Contorta
1-åriga plantor.


Övriga trädslag
Kontakta Tallheds Plantskola om du har önskemål om ytterligare trädslag. 

Planteringsrör och korgar

Som en service för våra kunder lånar vi kostnadsfritt ut planteringsrör och planteringskorgar. Boka rör och korgar vid beställning. Vissa perioder har vi stor efterfrågan på rör och korgar, boka i god tid! Samtliga våra plantor är packade i kartong för att underlätta din hantering.

Behöver du råd om plantor eller plantering, fråga oss gärna.

Vårplantering

Beställda plantor ska hämtas ut före 1a juli. 

Höstplantering

Plantor för höstplantering levereras från vecka 34 och fram till mitten av oktober. Plantor för höstplantering kan beställas 5 dagar före avhämtning.

Historik

Tallheds Plantskola anlades av Orsa Besparingsskog år 1958. All odling skedde då ute på friland. Den ursprungliga odlingsarealen var 8 hektar och man producerade som mest 2 miljoner plantor per år. Då för tiden hade plantskolan ett 50-tal säsongsanställda, företrädesvis damer. Plantorna var vanligtvis 4 år innan de sattes ut i skogen.

Från år 1972 skedde en övergång till att odla täckrotsplantor. Det innebär att plantorna odlas i substrat, vanligtvis torv, som omsluter rötterna från sådd i plantskolan till plantering i skogen. Odlingen var som mest 5,5 miljoner plantor i 12 ouppvärmda säsongsväxthus.

Nästa steg kom år 1986 då vi övergick till att odla flexipotplantor i uppvärmda växthus. Än idag finns 4 sådana växthus kvar, dock har vi bytt styrutrustning och kan i dag styra och kontrollera odlingen på ett mycket säkrare sätt.

Sedan år 2003 odlas alla våra plantor i ett så kallat öppet odlingssystem. Det odlingssystem vi på Tallheds plantskola valt heter Starpot, ett beprövat system som funnits sedan slutet av 90-talet.

Från år 2007 har vi kompletterat vår odlingskapacitet med två moderna säsongsväxthus som kan nyttjas för odling, som frostskydd och för invintring.

2011 – Tillbyggnad av ytterligare ett modernt växthus

2018-2022 – Byte från oljepannor till pelletspannor för uppvärmning i växthusen

2023 – Byte av bevattningsramp i ett växthus samt plastbyte i ett annat växthus. 

Kontakt Tallheds plantskola

Följ E45 norrut förbi Orsa mot Sveg. 5 km norr om Orsa svänger du av höger mot Orsa Flygfält, väg 296, och följer skyltningen mot Orsa Flygfält och Orsa Besparingsskog.

Adress: Flygfältsvägen 19, 794 90 Orsa

Öppettider

Måndag – fredag 07.00-15.30.
Stängt för frukost 09.00-09.30
Stängt för lunch 13.00-13.30

Kort- eller swishbetalning