Jakt

Orsa Besparingsskogs jaktområde

Jakten har sedan Besparingsskogen bildades haft stor betydelse för Orsas befolkning. Jaktområdet är beläget på vår mark som ligger i Orsa Finnmark, alltså 75 000 hektar.  Jakten är till för Orsa Besparingsskogs delägare och boende i Orsa. 

Vi har också kommersiell jakt, koncentrerad till ett begränsat område. Inom det begränsade området bedrivs älg- och björnjakt samt småviltsjakt för stugägare inom Orsa Besparingsskog.