Protokoll från jordägarstämma

Här finns protokollet från jordägarstämman den 15 maj 2024.