DalaVind har dragit tillbaka sina tillståndsansökningar gällande vindpark Noppikoski och Jordikamäck

Detta på grund av att nya kunskaper uppkommit under kompletteringsprocessen. Det har visat sig att vi har ett sådant skogsbruk att örnar finner det gynnsamt att bygga bon på våra marker.

Orsa Besparingsskog har vetat att inget är skrivet i sten förrän ansökningarna gått igenom, vilket visar sig nu med denna nya kunskap. Vi tycker att det är synd att bidragsbudgeten för delägare och ortsbor inte kommer få den fördubbling vi hade hoppats på, i övrigt påverkas inte besparingen ekonomiskt. Vi har fortsatt vår vision om energiomställning och vi ämnar att uppnå klimatmålen.

Vad händer nu? Det ligger på DalaVind att se över om och hur de kan gå vidare i vindkraftsfrågan. Orsa Besparingsskog tittar på fler möjligheter att uppnå vår vision om en fossilfri produktion.