Blanketter & e-tjänster

Område:
Dokumenttyp:

Vägområde i bymiljö och byvägar

Fiskekarta

Röjningsbidrag – ansökan

Ansökan om om röjningsbidrag.

Orsa Besparingsskog områdeskarta

Karta över hela Orsa Besparingsskog.

Alla bidrag 2024

Alla bidrag som kan sökas från Jordägarnämnden 2024.

Jaktregler Orsa Besparingsskog

Skogsvägar och vägklasser

Jordägarvägar (karta)

Skoterkarta

Jaktkarta

Fullmakt till stämma (fastighet)

Bidrag till byggnation bystugor – information

Kontakta oss för rådgivning

Fredrik Eriksson

Skogsbruksplaner, bidrag, delägarservice

0250-55 26 39
fredrik.eriksson@orsabesparingsskog.se