Blanketter & e-tjänster

Område:
Dokumenttyp:

Motor- och röjsågskörkort – ansökan

Ansökningsblankett för bidrag till motor- och röjsågskörkort.

Skogsvårdsbidrag – ansökan

Ansökningsblankett för skogsvårdsbidrag för skogsägare.

Skogsvårdsbidrag – ansökan om förhandsbesked markberedning

Fyll i blanketten och ansök om förhandsbesked om bidrag till markberedning.

Planerade klippningar 2024

Ladda ner karta

Vägområde i bymiljö och byvägar

Fiskekarta

Röjningsbidrag – ansökan

Ansökan om om röjningsbidrag.

Orsa Besparingsskog områdeskarta

Karta över hela Orsa Besparingsskog.

Alla bidrag 2024

Alla bidrag som kan sökas från Jordägarnämnden 2024.

Jaktregler Orsa Besparingsskog

Skogsvägar och vägklasser

Jordägarvägar (karta)

Kontakta oss för rådgivning

Fredrik Eriksson

Skogsbruksplaner, bidrag, delägarservice

0250-55 26 39
fredrik.eriksson@orsabesparingsskog.se