Skogsbruksplan

Vad är en skogsbruksplan?

Som delägare kan du beställa en skogsbruksplan som ger en överblick över din skog och är ett bra hjälpmedel oavsett om du ska generarationsskifta, planera nästa års verksamhet eller vill ha bra koll på din fastighet. En uppdaterad/ajourhållen skogsbruksplan är ett användbart verktyg för alla skogsägare.

En skogsbruksplan innehåller:

  • Karta över fastigheten, med avdelningsgränser.
  • Avdelningsregister med uppgifter om skogen i varje enskild avdelning, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar.
  • Sammanställningar med uppgifter för hela fastigheten.
  • Uppgifter om virkesförråd, höjder och diametrar.
  • Virkesuppgifterna kommer från laserskanningen som genomfördes sommaren 2018 och har därefter tillväxtberäknats. Vid fältbesöket rimlighetsbedöms virkesuppgifterna och justeras vid behov.
  • Avdelningsvisa ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag inhämtade vid fältbesök.

Planen levereras via pcSKOGs Webb och App, inloggningsuppgifter skickas till den e-post-adress som uppgivits vid beställningen. Här hittar du en manual till appen. Både via webb och app går skogsbruksplanen att nå i en utskrivbar version.

Kostnad

Grundavgift 800 kr/plan, rörlig kostnad 100 kr/ha.

Normalt görs en skogsbruksplan per ägarkonstellation/brukningsenhet. På begäran kan vi slå ihop eller dela upp innehavet efter önskemål. För omfattande justeringar debiteras 500 kr/timme.

Tilläggstjänster:
Vi har möjlighet att leverera certifieringsanpassade skogsbruksplaner (Grön plan) enligt PEFC. Certifierade skogsägare med 20 ha produktiv skogsmark eller mer ska ha en certifieringsanpassad plan. Kostnad: 500 kr/timme.
Pappersutskrift i pärm kostar 500 kr/plan och kan hämtas på Orsa Besparingsskogs kontor (Kung Gustavs väg 7). Om pärmen ska skickas med post tillkommer frakt. 

Moms tillkommer, kostnaderna är avdragsgilla vid deklaration av näringsverksamheten.

Kostnaden subventioneras av Orsa Besparingsskog.

Delägarservice

När du har din uppdaterade skogsbruksplan har du tillgång till vår delägarservice. I vår delägarservice ingår:

Professionell oberoende skoglig rådgivning med lokal förankring 2 timmar/ägarkonstellation per år (därefter 500 kr/timme).
En samordning av röjning och upphandlingar tillsammans med övriga delägare i projektet.
Hjälp med att fylla i dina bidragsansökningar för de skogliga bidragen som du är berättigad till.

Kontakta oss

Vid frågor rörande skogsbruksplan och delägarservice: